Formulių sasiuvinis

7 – 11 m. moksleiviams:


– Formulių sąsiuviniai pradinukams. Ilgalaikės ir dažnai matomos reklamos kanalas, integruotas tarp moksleiviams naudingos ir įdomios informacijos. Tiražas 28 000 vnt., platinamas daugelyje prekybos taškų visoje Lietuvoje.

12 – 18 m. moksleiviams:

– Formulių sąsiuviniai. Ilgalaikės ir dažnai matomos reklamos kanalas. Reklamos pozicijos integruotos tarp moksleiviui įdomios, aktualios ir naudingos informacijos. Tiražas 180 000 vnt. arba gali būti skaidomas pagal mokomuosius dalykus ar sąsiuvinio rūšį. Platinamas daugelyje prekybos taškų visoje Lietuvoje.